Feb 17, 2009

Fear of Blogs

Have you ever been scared of blogs? Did you ever think that you'll be scared of blogs? If you think my questions are weird, think again. The main question would be: how can blogs scare you?

I haven't been on blogs lately but recently, I read a blog post that says that she's in "trauma with blogs" and this is all because of me. She was reminiscing the time when I wrote a post about her. Well, my post wasn't actually and obviously attacking only her and I wasn't referring to her alone. But somehow she felt it was her all alone. Moreover, she said that because of her "traumatic experience with blogs", she can't appreciate her other friends' blogs that involves her. For me, it doesn't make any sense at all. Why drag her blog experience with me to others who wanted to "appreciate" her through blogs? And why talk about it now? It's been three years already since I wrote that post. But anyway, I'm not in the mood to attack her again. I just want to emphasize that I write blogs to express myself to others in a way that I can't express it personally. I write blogs to release my happiness, sadness, anger, guilt, pain, and all sorts of emotions that mold me as a person.

If you fear on blogs that attack you, think again. If you're scared, then don't mess with people that write blogs.

Makamisa: Ang Pagtatapos

by: Chrisma Joyce
This is my ending to Rizal's supposedly third novel entitled "Makamisa"

Sapagka't nabalitaang nasampal si Aleng Anday ay wala mandin silang masabing masama tungkol sa kura…
Ang mga tao sa bayan ay patuloy sa gawain nilang makamisa. Hindi iniisip ang kapakanan nila kundi ang kapakanan lamang ng kanilang kura na si Padre Agaton. Binibigay lamang ang lahat ng magaganda sa simbahan para sila matanggap sa langit pagkamatay nila. Nagkaroon ng mga haka-haka tungkol sa nangyaring pagsampal ni Padre Agaton kay Aleng Anday at si Kapitan Lucas ay tinitiis at kinikimkim ang sama at galit sa mga maling tsismis.
Hanggang sa dumating na ang pagsisiwalat ng katotohanan. Sa loob ng kanilang bahay, si Kapitan Lucas ay hindi na makapagtimpi dahil na rin sa humihina na ang kanyang kalusugan kaya sinabi na niya ang totoo sa kanyang anak na si Marcela. “Marcela, anak ko, alam mong mahal kita ng buong puso ko kung kaya't may sasabihin ako at sana huwag ka magalit. Mabuti ng malaman mo dahil baka hindi ko na masabi to sa iyo dahil humihina na ang aking katawan…” malungkot na sabi ni Kapitan Lucas. “Si Padre Agaton ang tunay mong ama at si Aleng Anday ang ina mo. Kung kaya't nung isang araw ay napagbuhatan ng kamay ni Padre Agaton si Aleng Anday kasi ayaw ni Padre Agaton na makitang magkatabi man lang o magkausap kayo ni Aleng Anday. Sila ang tunay mong mga magulang. Pinagkasunduan kasi namin na ako na ang magpapalaki sayo at kakalimutan nila ang tunay na pangyayari. Sana hindi magbago ang tingin mo sa akin, anak.” pahabol na sinabi ni Kapitan Lucas. Matapos marinig ni Marcela ang lahat ay napaiyak ito at tumakbo patungo sa Simbahan. Sa loob ng Simbahan, nagkompisal si Marcela kay Padre Agaton. Sinabi niya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Kapitan Lucas. Sa pagkarinig ni Padre Agaton ay agad ito lumabas sa kompisalan at sabay sampal kay Marcela. “Hindi yan totoo! Naniwala ka naman kaagad. Ako, isang respetado at banal na tao, ay hindi nagtatago ng ganyang kamalian!”, sigaw ni Padre Agaton. Lalong napaiyak si Marcela at dali-daling lumabas ng simbahan. Tumakbo siya papunta sa bahay nila. Naalala niya ang isang bagay na nakatago sa mesa sa kwarto ng kanyang amang si Kapitan Lucas. Habang tumatakbo siya ay nagkasalubong sila ni Aleng Anday pero hindi niya ito pinansin at patuloy siyang tumakbo. Dahil napansin na balisa at umiiyak si Marcela, sinundan siya ni Aleng Anday hanggang sa bahay. Sa loob, agad kinuha ni Marcela ang nakatagong bagay sa mesa ni Kapitan Lucas at sinarado ang pinto. Habang si Kapitan Lucas na nasa hardin sa likod ng bahay ay iniisip at tinitimbang ang kanyang mga nasabi sa anak, kung tama lang ba na masiwalat ang katotohanan at kung mamamatay siya, mapupunta pa kaya siya sa langit ng biglang may narinig siyang malakas na putok ng baril. Narinig din ito ni Aleng Anday kaya agad silang pumasok sa loob at doon nakita nila si Marcela na nakahiga sa sahig na may dugong umaagos sa ulo niya. Nagpakamatay si Marcela at walang magawa sina Kapitan Lucas at Aleng Anday kung di umiyak nalang.